Fotogaléria

Veselica pod májovým stromom

Materiál na prípravu náramkov

Dňa 23.mája 2019 sme v  DSS Lehnice pripravili pre klientov a priateľov zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z Maďarska Veselicu pod májovým stromom.

Zverejnené: 23.5.2019

Veľkonočná šibačka

Slávnostne prestretý stôl

Na veľkonočnú šibačku a polievačku sa prijímateľky sociálnej služby v  DSS pre dospelých Lehnice vždy veľmi tešia.

Zverejnené: 23.4.2019

Kresťania z celého sveta slávia najväčšie sviatky v roku - Veľkú noc

Prijímateľky sociálnej služby a požehnanie

Do DSS pre dospelých Lehnice zavítal dňa 16.4.2019 pán farár,  aby spolu s prijímateľkami sociálnej služby ( PSS) prežili tento kresťanský sviatok.  PSS mohli pristúpiť k svätej spovedi v kaplnke z

Zverejnené: 16.4.2019

Svetový deň vody

Klientky obdržali diplom a malý darček – kŕmitko, ktoré umiestnia v lesoparku zariadenia.

Prijímateľky sociálnej služby v DSS Lehnice sa starajú o životné prostredie. Pravidelne sa zapájajú do akcií súvisiacich s ochranou prírody.

Zverejnené: 26.3.2019

Marec - mesiac knihy

V našom zariadení je malá knižnica, v ktorej prevládajú rôzne žánre

Už roky spájame mesiac Marec s knihou. V rámci Mesiaca knihy realizujeme v našom zariadení aktivity – čítanie, besedy o knihách, vzťah ku knihám, prečo je potrebné čítanie.

Zverejnené: 19.3.2019

Tvorivé dielne

Práce z krajčírskej dielne

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice (DSS Lehnice) sú počas týždňa zabezpečované voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby ( PSS) s prihliadnutím na ich vek a zdravotný st

Zverejnené: 13.3.2019

Odborný seminár

Prezentácia "Poruchy srdcového rytmu"

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov zdravotného úseku a úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice a Vitalita n.o.

Zverejnené: 13.3.2019

Medzinárodný deň žien

Príhovor p. riaditeľa

Pri príležitosti MDŽ sme pripravili pre klientky DSS  Lehnice malé posedenie pri káve a sladkostiach. Klientky privítal p.

Zverejnené: 8.3.2019

Fašiangová zábava v Kultúrnom dome v Medveďove

Aktívna účasť na podujatí s názvom "Strašidelný čarovný zámok"

Klienti a zamestnanci DSS pre dospelých Lehnice prijali pozvanie DSS pre deti a dospelých v Medveďove na „Fašiangový karneval“, ktorý sa konal dňa 26.02.2019 v Kultúrnom dome v Medveďove.

Zverejnené: 26.2.2019

Pečenie ovocných maškŕt

Klientky v spolupráci s ISR pripravili cesto podľa tradičného receptu

V DSS Lehnice je už zvykom, že každý štvrtok je v rámci záujmovej činnosti vyhradený čas na pečenie. Aj dňa 21.2.2019 sa zišli ženy a dievčatá v kuchynke, aby spoločne upiekli nejakú dobrotu.

Zverejnené: 21.2.2019

Stránky