Kresťania z celého sveta slávia najväčšie sviatky v roku - Veľkú noc

Do DSS pre dospelých Lehnice zavítal dňa 16.4.2019 pán farár,  aby spolu s prijímateľkami sociálnej služby ( PSS) prežili tento kresťanský sviatok.  PSS mohli pristúpiť k svätej spovedi v kaplnke zariadenia a zúčastniť sa na svätej omši v spoločenskej miestnosti zariadenia. Po slávnostnej omši sa všetci spoločne pomodlili. Naši veriaci prijímatelia sociálnej služby  prežili  jedno z pekných a spokojných predpoludní. Svätá omša zanechala v prítomných veriacich hlboký zážitok.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

Prijímateľky sociálnej služby a požehnanie
Prijímateľky sociálnej služby počas svätej omše
Sväté prijímanie