Kontakt

KONTAKTY

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 
Hlavná 588
930 37 Lehnice
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
Fax: +421 (0) 31 552 45 29 
e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

Ošetrovňa: +421 (0) 31 552 45 27, +421 951 655 939 (Viber videohovory a hlasové hovory)

Riaditeľka 
Mgr. Kristína Berceliová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: berceliova.kristina@zupa-tt.sk 

Manažérka kvality
Mgr. Ágnes Klimek Szabó
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: klimekszabo.agnes@zupa-tt.sk

Vedúca zdravotného úseku
Mgr. Silvia Lelkesová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: lelkesova.silvia@zupa-tt.sk

Vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti
Mgr. Iveta Némethová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: nemethova.iveta@zupa-tt.sk

Sociálna pracovníčka
Mgr. Réka Šnegoň Szádocka

Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: snegonszadocka.reka@zupa-tt.sk

Ekonómka
Elvíra Szalayová

Tel.: + 421 (0) 31 552 68 26
e-mail: szalayova.elvira@zupa-tt.sk

Mzdový a personálny zamestnanec
Éva Zilizi

Tel.: + 421 (0) 31 522 68 26
e-mail: zilizi.eva@zupa-tt.sk

Vedúca úseku hospodárskej a technickej prevádzky
Erika Ravaszová

Tel.: + 421 (0) 31 552 68 26
e-mail: ravaszova.erika@zupa-tt.sk

Vedúca úseku stravovacej prevádzky
Katarína Mészárosová

Tel.: + 421 (0) 31 552 68 26
e-mail: meszarosova.katarina@zupa-tt.sk

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok, 7:00 – 15:00

Návštevné hodiny: Návštevy v zariadení nie sú časovo obmedzené, doporučuje sa však, aby boli realizované vzhľadom na zdravotný stav klientov a chod zariadenia v čase od 7:00 do 20:00 hod.