Kontakt

OZNÁMENIE

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Vám oznamuje, že na základe odporúčaní Trnavského samosprávneho kraja a Úradu verejného zdravotníctva SR od 06. marca 2020 až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV V ZARIADENÍ. Ďakujeme za pochopenie.                                                                             

                                          Mgr. Kristína Berceliová, riaditeľka 

 

A Légi Szociális Otthon értesíti Önöket, hogy a Nagyszombati Kerületi Önkormányzati Hivatal ajánlására 2020. március 6-tól visszavonásig AZ INTÉZMÉNYBEN TILOS A LÁTOGATÁS. Köszönjük a megértést.        

                                                                                                                  

Kontaktná osoba poverená poskytovaním informácií o spracovaní krízového plánu v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19: 
Mgr. Ágnes Szabóová, tel.:+421 (0) 31 552 68 26 (Pondelok - Piatok od 13:00 do 15:00) e-mail: szaboova.agnes@zupa-tt.sk.

  

KONTAKTY

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 
Hlavná 588
930 37 Lehnice
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
Fax: +421 (0) 31 552 45 29 
e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

Riaditeľka 
Mgr. Kristína Berceliová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: berceliova.kristina@zupa-tt.sk 

Manažérka kvality
Mgr. Ágnes Szabóová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: szaboova.agnes@zupa-tt.sk

Vedúca zdravotného úseku
Mgr. Silvia Lelkesová
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: lelkesova.silvia@zupa-tt.sk

Vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti
Bc. Adriana Andrejkovičová 
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26
e-mail: andrejkovicova.adriana@zupa-tt.sk

 

 

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok, 7:00 – 15:00

Návštevné hodin: Návštevy v zariadení nie sú časovo obmedzené, doporučuje sa však, aby boli realizované vzhľadom na zdravotný stav klientov a chod zariadenia v čase od 7:00 do 20:00 hod.