Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

 O Z N A M 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Vám oznamuje, že na základe

VYHLÁŠKY č. 43 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb, 

 sú od 21.12.2020 umožnené návštevy u prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia za dodržania nasledovných podmienok:

-     osoby vstupujúce do zariadenia sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19;

-         osoby vstupujúce do zariadenia sú zároveň povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

               Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.

                                                S úctou

                                                                                                  Mgr. Kristína Berceliová
                                                                                               DSS pre dospelých Lehnice
                                                                                                            riaditeľka 

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1. Info_covid_19_easyread_sk1.1 MB
PDF icon 2. Info_covid-19_easyread_hu16.78 MB
PDF icon 3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020111.27 KB
PDF icon 4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020265.07 KB
PDF icon 5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020536.3 KB
PDF icon 6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020291.36 KB
PDF icon 7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020553.46 KB
PDF icon 8. DSS_krízový plán_20.04.20201.07 MB
PDF icon 9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020430.47 KB
PDF icon 10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020162.03 KB
PDF icon 11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020360.91 KB
PDF icon 12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020521.83 KB
PDF icon 13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020500.47 KB
PDF icon 14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020509.54 KB
PDF icon 15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020363.91 KB
PDF icon 16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020539.41 KB
PDF icon 17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020145.17 KB
PDF icon 18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020149.86 KB
PDF icon 19. DSS_oznam_07.07.2020426.33 KB
PDF icon 20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020169.7 KB
PDF icon 21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.202065.52 KB
PDF icon 22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020158.11 KB
PDF icon 23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020111.43 KB
PDF icon 24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020141.38 KB
PDF icon 25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020280.21 KB
PDF icon 26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020193.87 KB
PDF icon 27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020111.05 KB
PDF icon 28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020138.86 KB
PDF icon 29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020199.88 KB
PDF icon 30. Usmernenie MPSVR SR_vianočné a novoročné sviatky_15.12.2020361.74 KB
PDF icon 31. ÚVZ SR_návštevy v DSS-ZSS_17.12.202096.89 KB
PDF icon 32. Vyhláška ÚVZ SR č. 43_17.12.2020588.51 KB
PDF icon 33. Uznesenie vlády SR č. 808_ k návrhu na zmenu opatrení_31.12.2020170.32 KB
PDF icon 34. Uznesenie vlády SR č. 30_k návrhu opatrení_17.01.2021346.01 KB
PDF icon 35. Uznesenie vlády SR č. 44_k návrhu opatrení_20.01.2021289.79 KB