Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

O Z N A M

          Vážená rodina, priatelia a príbuzní našich klientov,
oznamujeme Vám že od 27.03.2023 sú pre naše zariadenie v platnosti nasledovné opatrenia:

  • Každá osoba vstupujúca do zariadenia je naďalej povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 35 (v prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, poskytovateľ  je povinný mu respirátor poskytnúť).
  • Prijímatelia sociálnej služby môžu opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domácim poriadkom. Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa vracia od blízkej osoby. Prijímateľ podstupuje izoláciu len v prípade pozitívneho Ag testu alebo pri príznakoch ochorenia.
  • Pred vstupom do zóny pre návštevníkov žiadame vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk.
  • Naďalej odporúčame ohlasovanie  návštev vopred, minimálne 24 hod. kvôli lepšej organizácii návštev a následného zabezpečenia predpísaných hygienicko-dezinfekčných opatrení.
  • Odporúčaná dĺžka návštevy: 45 – 60 minút.
  • Odporúčané návštevné hodiny: v pracovných dňoch, od 09:00 – do 15:00, v intervaloch od 09.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod. a 16.00 hod., prípadne podľa individuálnej dohody.
  • Podľa možností, so zreteľom na počasie, prípadne ďalšie subjektívne okolnosti odporúčame preferovať návštevy v exteriéri.
  • Návšteva na izbe prijímateľa je odporúčaná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).
  • Počas návštevy z preventívnych dôvodov neodporúčame konzumáciu jedál a nápojov.
  • Kontaktná osoba pre návštevy: Mgr. Silvia Lelkesová – vedúca sestra, Tel.:+421 (0) 31 552 68 26.

 

V Lehniciach, dňa 27.03.2023         Mgr. Kristína Berceliová, riaditeľka DSS

 

Osoby vstupujúce do zariadenia za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.

V prípade, že osoby vstupujúce do zariadenia za účelom návštevy blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov takejto osobe neumožniť vstup do zariadenia alebo ukončiť návštevu blízkej osoby.

                                                                          

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

PrílohaVeľkosť
1. Info_covid_19_easyread_sk (PDF, 1.1 MB)1.1 MB
2. Info_covid-19_easyread_hu (PDF, 16.78 MB)16.78 MB
3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020 (PDF, 111.27 KB)111.27 KB
4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020 (PDF, 265.07 KB)265.07 KB
5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020 (PDF, 536.3 KB)536.3 KB
6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020 (PDF, 291.36 KB)291.36 KB
7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020 (PDF, 553.46 KB)553.46 KB
8. DSS_krízový plán_20.04.2020 (PDF, 1.07 MB)1.07 MB
9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020 (PDF, 430.47 KB)430.47 KB
10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020 (PDF, 162.03 KB)162.03 KB
11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020 (PDF, 360.91 KB)360.91 KB
12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020 (PDF, 521.83 KB)521.83 KB
13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020 (PDF, 500.47 KB)500.47 KB
14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020 (PDF, 509.54 KB)509.54 KB
15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020 (PDF, 363.91 KB)363.91 KB
16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020 (PDF, 539.41 KB)539.41 KB
17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020 (PDF, 145.17 KB)145.17 KB
18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020 (PDF, 149.86 KB)149.86 KB
19. DSS_oznam_07.07.2020 (PDF, 426.33 KB)426.33 KB
20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020 (PDF, 169.7 KB)169.7 KB
21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.2020 (PDF, 65.52 KB)65.52 KB
22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020 (PDF, 158.11 KB)158.11 KB
23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020 (PDF, 111.43 KB)111.43 KB
24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020 (PDF, 141.38 KB)141.38 KB
25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020 (PDF, 280.21 KB)280.21 KB
26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020 (PDF, 193.87 KB)193.87 KB
27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020 (PDF, 111.05 KB)111.05 KB
28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020 (PDF, 138.86 KB)138.86 KB
29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020 (PDF, 199.88 KB)199.88 KB
30. Usmernenie MPSVR SR_vianočné a novoročné sviatky_15.12.2020 (PDF, 361.74 KB)361.74 KB
31. ÚVZ SR_návštevy v DSS-ZSS_17.12.2020 (PDF, 96.89 KB)96.89 KB
32. Vyhláška ÚVZ SR č. 43_17.12.2020 (PDF, 588.51 KB)588.51 KB
33. Uznesenie vlády SR č. 808_ k návrhu na zmenu opatrení_31.12.2020 (PDF, 170.32 KB)170.32 KB
34. Uznesenie vlády SR č. 30_k návrhu opatrení_17.01.2021 (PDF, 346.01 KB)346.01 KB
35. Uznesenie vlády SR č. 44_k návrhu opatrení_20.01.2021 (PDF, 289.79 KB)289.79 KB
36. Koncepcia bezkontaktných návštev v DSS_06.04.2021 (PDF, 553.46 KB)553.46 KB
37. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS_CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_01.05.2021 (PDF, 615.91 KB)615.91 KB
38. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_01.05.2021 (PDF, 810.14 KB)810.14 KB
39. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_14.05.2021 (PDF, 619.24 KB)619.24 KB
40. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_14.05.2021 (PDF, 773.48 KB)773.48 KB