Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

O Z N A M

Vážení návštevníci,

vzhľadom k opätovne sa zhoršujúcej pandemickej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR, v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia našich klientov, Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice od 26.09.2022 opäť pristupuje k možnosti zatvorenia zariadenia pre verejnosť a návštevy.

Úprimne Vás prosíme, aby ste v tejto situácii zvážili nevyhnutnosť návštevy a uprednostnili iné možnosti kontaktov (telefonicky, videohovor, mail) pred osobným kontaktom. Vo výnimočných prípadoch, môže byť návšteva umožnená so súhlasom riaditeľa, za podmienok dodržania stanovených pandemických opatrení.

Ďakujeme za pochopenie, veríme, že sa nám spoločným úsilím opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

V Lehniciach, dňa 26.09.2022         Mgr. Kristína Berceliová, riaditeľka DSS
                                                                                

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

PrílohaVeľkosť
1. Info_covid_19_easyread_sk (PDF, 1.1 MB)1.1 MB
2. Info_covid-19_easyread_hu (PDF, 16.78 MB)16.78 MB
3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020 (PDF, 111.27 KB)111.27 KB
4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020 (PDF, 265.07 KB)265.07 KB
5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020 (PDF, 536.3 KB)536.3 KB
6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020 (PDF, 291.36 KB)291.36 KB
7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020 (PDF, 553.46 KB)553.46 KB
8. DSS_krízový plán_20.04.2020 (PDF, 1.07 MB)1.07 MB
9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020 (PDF, 430.47 KB)430.47 KB
10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020 (PDF, 162.03 KB)162.03 KB
11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020 (PDF, 360.91 KB)360.91 KB
12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020 (PDF, 521.83 KB)521.83 KB
13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020 (PDF, 500.47 KB)500.47 KB
14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020 (PDF, 509.54 KB)509.54 KB
15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020 (PDF, 363.91 KB)363.91 KB
16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020 (PDF, 539.41 KB)539.41 KB
17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020 (PDF, 145.17 KB)145.17 KB
18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020 (PDF, 149.86 KB)149.86 KB
19. DSS_oznam_07.07.2020 (PDF, 426.33 KB)426.33 KB
20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020 (PDF, 169.7 KB)169.7 KB
21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.2020 (PDF, 65.52 KB)65.52 KB
22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020 (PDF, 158.11 KB)158.11 KB
23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020 (PDF, 111.43 KB)111.43 KB
24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020 (PDF, 141.38 KB)141.38 KB
25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020 (PDF, 280.21 KB)280.21 KB
26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020 (PDF, 193.87 KB)193.87 KB
27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020 (PDF, 111.05 KB)111.05 KB
28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020 (PDF, 138.86 KB)138.86 KB
29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020 (PDF, 199.88 KB)199.88 KB
30. Usmernenie MPSVR SR_vianočné a novoročné sviatky_15.12.2020 (PDF, 361.74 KB)361.74 KB
31. ÚVZ SR_návštevy v DSS-ZSS_17.12.2020 (PDF, 96.89 KB)96.89 KB
32. Vyhláška ÚVZ SR č. 43_17.12.2020 (PDF, 588.51 KB)588.51 KB
33. Uznesenie vlády SR č. 808_ k návrhu na zmenu opatrení_31.12.2020 (PDF, 170.32 KB)170.32 KB
34. Uznesenie vlády SR č. 30_k návrhu opatrení_17.01.2021 (PDF, 346.01 KB)346.01 KB
35. Uznesenie vlády SR č. 44_k návrhu opatrení_20.01.2021 (PDF, 289.79 KB)289.79 KB
36. Koncepcia bezkontaktných návštev v DSS_06.04.2021 (PDF, 553.46 KB)553.46 KB
37. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS_CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_01.05.2021 (PDF, 615.91 KB)615.91 KB
38. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_01.05.2021 (PDF, 810.14 KB)810.14 KB
39. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_14.05.2021 (PDF, 619.24 KB)619.24 KB
40. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_14.05.2021 (PDF, 773.48 KB)773.48 KB