Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

O Z N Á M E N I E
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú v našom zariadení od 26.09.2020 až do odvolania dočasne
ZAKÁZANÉ VŠETKY NÁVŠTEVY. 
Ďakujeme za Vaše pochopenie.

                                                                                         Mgr. Kristína Berceliová
                                                                                         riaditeľka 

 

É R T E S Í T É S
A romló epidemiológiai helyzet miatt a COVID-19 pandémiával összefüggésben 2020.09.26 – tól TILOS AZ INTÉZMÉNYBEN A LÁTOGATÁS.
Köszönjük a megértésüket és a támogatásukat. 

                                                                                           Mgr. Kristína Berceliová
                                                                                           igazgatónő

 

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1. Info_covid_19_easyread_sk1.1 MB
PDF icon 2. Info_covid-19_easyread_hu16.78 MB
PDF icon 3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020111.27 KB
PDF icon 4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020265.07 KB
PDF icon 5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020536.3 KB
PDF icon 6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020291.36 KB
PDF icon 7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020553.46 KB
PDF icon 8. DSS_krízový plán_20.04.20201.07 MB
PDF icon 9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020430.47 KB
PDF icon 10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020162.03 KB
PDF icon 11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020360.91 KB
PDF icon 12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020521.83 KB
PDF icon 13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020500.47 KB
PDF icon 14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020509.54 KB
PDF icon 15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020363.91 KB
PDF icon 16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020539.41 KB
PDF icon 17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020145.17 KB
PDF icon 18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020149.86 KB
PDF icon 19. DSS_oznam_07.07.2020426.33 KB
PDF icon 20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020169.7 KB
PDF icon 21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.202065.52 KB
PDF icon 22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020158.11 KB
PDF icon 23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020111.43 KB
PDF icon 24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020141.38 KB
PDF icon 25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020280.21 KB
PDF icon 26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020193.87 KB
PDF icon 27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020111.05 KB
PDF icon 28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020138.86 KB
PDF icon 29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020199.88 KB