Úvod

Vízia 

Víziou nášho zariadenia je poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb takým spôsobom, ktorý napĺňa individuálne potreby klienta a v maximálnej možnej miere rešpektuje a zohľadňuje jeho požiadavky. Budeme vytvárať také podmienky pre každodenný život klienta v zariadení sociálnych služieb, aby mal pocit naozajstného, bezpečného domova, pocit spolupatričnosti a prepojenia s okolitým svetom, komunitou a domácim prostredím. Budeme zabezpečovať také prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.