Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu dsslehnice@zupa-tt.sk .