Marec - mesiac knihy

Už roky spájame mesiac Marec s knihou. V rámci Mesiaca knihy realizujeme v našom zariadení aktivity – čítanie, besedy o knihách, vzťah ku knihám, prečo je potrebné čítanie. S klientkami sa schádzame v knižnici, majú k dispozícii rôzne žánre. Čítanie má na nás pozitívne účinky – posilňuje sebavedomie, pretože rozširuje slovnú zásobu, rozvíja myseľ, trénuje koncentráciu, redukuje stres a vzdeláva.  Jednoducho kniha je ideálny spoločník.

„Knihy sú ľuďom tým, čím krídla vtákom“.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová 
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

V našom zariadení je malá knižnica, v ktorej prevládajú rôzne žánre
So spoločníkom knihou
So spoločníkom knihou