Veselica pod májovým stromom

Dňa 23.mája 2019 sme v  DSS Lehnice pripravili pre klientov a priateľov zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z Maďarska Veselicu pod májovým stromom. Veselica bola pôvodne naplánová tradične pod postaveným májovým stromom v lesoparku DSS, avšak pre nepriaznivé počasie sme boli nútení akciu uskutočniť v kultúrnom dome. Privítanie a úvodné slová riaditeľa zariadenia odštartovali veselicu. O bohatý program a dobrú zábavu sa postarali klientky DSS Lehnice a dobrou energiou a náladou nabitá,  večne usmiata p. Gizka Oňová.

Napriek nepriaznivému počasiu sa akcia vydarila, klienti sa dobre zabavili, stretli sa so svojimi priateľmi. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Materiál na prípravu náramkov
Učíme sa vyrábať náramky
Výroba náramkov a ozdôb nám ide
Volná zábava pri dobrej hudbe