Svetový deň vody

Prijímateľky sociálnej služby v DSS Lehnice sa starajú o životné prostredie. Pravidelne sa zapájajú do akcií súvisiacich s ochranou prírody. Aj v uplynulom roku usilovne pracovali na poli ochrany Žitného ostrova. Dňa 26.marca 2019 sa zúčastnili metodického dňa environmentálnej výchovy v ŽOS v Dunajskej Strede. Za spoluprácu na projekte XII. Studňa Európy – zachráň živú vodu a ochranu prírody obdržali diplom a malý darček – kŕmitko, ktoré umiestnia v lesoparku zariadenia.

 

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Klientky obdržali diplom a malý darček – kŕmitko, ktoré umiestnia v lesoparku zariadenia.