Fotogaléria

Čaro Vianoc

Príhovor p. riaditeľa k Vianociam

V DSSpD Lehnice už celý mesiac december prebiehali prípravy na Vianoce. Vyzdobili sa chodby, príbytky klientov, postavili sa vianočné stromčeky.

Zverejnené: 21.12.2018

Vianočné trhy v Dunajskej Strede

V chladnom počasí dobre padla horúca čokoláda na zohriatie

Rozsvietením vianočného stromčeka na Mikuláša sa v DSSpD Lehnice začalo obdobie príprav na vianočné sviatky.

Zverejnené: 7.12.2018

Oslava Mikuláša

Príchod Mikuláša a čerta

Aj keď v DSS Lehnice sú dospelé klientky, zavítal medzi nás dňa 5.12.2018 Mikuláš spolu s čertom. Prišli s károu plnou balíčkov.

Zverejnené: 5.12.2018

Katarínska zábava

Naše klientky predviedli tanečný program Kankán

Už po 11-ty krát zorganizoval DSSpD Lehnice Katarínsku zábavu, ktorá sa konala dňa 27.11.2018 v Kultúrnom dome v Lehniciach.

Zverejnené: 27.11.2018

Podpora vzdelávacích aktivít pre prijímateľky sociálnych služieb

Klientky sa vďaka projektu oboznámili s prácou na internete

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice z dotácie MPSVaR obdržal finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na zakúpenie dvoch počítačových zostáv pre prijímateľky sociálnych služieb.

Zverejnené: 20.11.2018

Návšteva členov laického spoločenstva katolíkov Máriina légia

Spoločenstvo katolíkov Máriina légia

DSSpD Lehnice dňa 19.11.2018 opätovne navštívili členovia laického spoločenstva katolíkov Máriina légia aj za prítomnosti katolického farára.

Zverejnené: 19.11.2018

Konferencia "Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb"

Otvorenie konferencie a príhovory hostí

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval dňa 14.11.2018 odbornú konferenciu pod názvom „Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“ s medzinárodnou účasťou uznávanýc

Zverejnené: 14.11.2018

Odborný seminár

Odborný seminár

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice so spoluorganizátormi (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná a Vitalita n. o.

Zverejnené: 23.10.2018

Oslava narodenín

Naša klientka oslávila s nami krásne životné jubileum, a to nádherných 70 rokov

V našom zariadení je už zvykom, že pripravujeme klientom narodeninovú oslavu. Aj 28.9.2018 sme zablahoželali klientkam pri príležitosti ich narodenín.

Zverejnené: 28.9.2018

Odborno-vzdelávací seminár

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov zdravotného úseku a úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice a Vitalita n.o.

Zverejnené: 11.9.2018

Stránky