Katarínska zábava

Už po 11-ty krát zorganizoval DSSpD Lehnice Katarínsku zábavu, ktorá sa konala dňa 27.11.2018 v Kultúrnom dome v Lehniciach. Svojou účasťou nás poctili  klienti a zamestnanci zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, DSS z Maďarska, zariadenia Vitalita n. o., Lehnice a ďalší pozvaní hostia. Katarínska zábava sa od začiatku niesla v príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali klienti zariadení, ktorí pripravili kultúrny program, vystúpila speváčka Diana Dósa, zmiešaný spevácky zbor a mladí odchovanci tanečného štúdia.  Zábava trvala do večerných hodín, účastníci odchádzali v dobrej nálade.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, praocvnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

 

 

 

Naše klientky predviedli tanečný program Kankán
Svojou účasťou nás poctili klienti z partnerských zariadení
Vystúpenie klientiek s muzikoterapeutkou
Vystúpenie tanečnej skupiny
Zmiešaný spevácky zbor previedol kyticu ľudových piesní
Klienti sa s dobrou náladou spoločne zabávali a tancovali