Návšteva členov laického spoločenstva katolíkov Máriina légia

DSSpD Lehnice dňa 19.11.2018 opätovne navštívili členovia laického spoločenstva katolíkov Máriina légia aj za prítomnosti katolického farára. S klientkami sa porozprávali, pomodlili, nakoľko už vo vzduchu vládne predvianočná atmosféra, zaspievali aj známe vianočné piesne. Klientky pripravili pre hostí krátky kultúrny program. Členovia légie im zas pripravili sladké dobroty, ktoré im sami napiekli. Ako spomienku a poďakovanie za milú atmosféru odovzdali klientkam sväté obrázky.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Spoločenstvo katolíkov Máriina légia
Spevácke vystúpenie našej klientky
Rozdávanie sladkostí