Odborný seminár

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice so spoluorganizátormi (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná a Vitalita n. o. Lehnice) zorganizovali dňa 23.10.2018 odbornú vzdelávaciu aktivitu pre registrovaných a členov SKMTP (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) a SKF (Slovenská komora fyzioterapeutov). Odborný seminár prispieval k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov. Sústavné vzdelávanie umožňuje pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti  a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Témy odborného seminára:

  1. Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
  2. Ľudia so sluchovým postihnutím
  3. Tvorba a vylučovanie moču
  4. LTV po operačných výkonoch v brušnej dutine
  5. Parkinsonova choroba
  6. Pohybové aktivity v kontexte zdravia
  7. Komunikácia s pacientom
  8. Dlhodobá starostlivosť o starých, chorých a nevládnych

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

 

 

Odborný seminár
Pohybové aktivity v kontexte zdravia
Pohybové aktivity v kontexte zdravia