Fotogaléria

Katarínska zábava

Vystúpenie so psom

DSS pre dospelých Lehnice pravidelne organizuje pre PSS na Katarínu Katarínsku zábavu, ktorá sa konala v tomto roku už 12-ty krát v priestoroch miestneho kultúrneho domu.

Zverejnené: 26.11.2019

Postoj chvíľa, si krásna

Podujatie "Postoj chvíľa, si krásna"

Prijímateľky sociálnej služby sa pravidelne zúčastňujú kultúrneho podujatia „Postoj chvíľa, si krásna“, ktoré organizuje DSS Jahodná. Tohto roku sa podujatie uskutočnilo 21. 11. 2019.

Zverejnené: 21.11.2019

Účasť na spoločensko-priateľskom podujatí v Holíči

Účasť na podujatí "Naj hity v Holíči"

Prijímateľky sociálnej služby DSS pre dospelých Lehnice sa dňa 20.11.2019 zúčastnili spoločensko-priateľského podujatia, ktoré organizoval DD a DSS pre dospelých Holíč.

Zverejnené: 20.11.2019

Máriina légia v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Tanečné vystúpenie

Je už tradíciou, že do DSSpD Lehnice zavítajú členovia laického spoločenstva katolíkov „Máriina légia“ z Holíc. Dňa 18.11.2019 navštívili našich prijímateľov sociálnej služby s pánom farárom.

Zverejnené: 18.11.2019

II. vedecko-odborná konferencia

Program konferecnie

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval II.

Zverejnené: 22.10.2019

Pracujeme s internetom

Pracujeme s internetom

Prijímateľky sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice v rámci podpory vzdelávacích aktivít majú možnosť počas týždňa navštevovať miestnosť vybavenú počítačmi.

Zverejnené: 21.10.2019

Odborný seminár

Odborný seminár

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede so spoluorganizátorom DSS pre dospelých Lehnice organizovali odborný seminár s názvom „Hygiena rúk“, určený pre registrovaných a

Zverejnené: 15.10.2019

Nordic walking

Prechádzka v parku

Naše územie tento týždeň zažilo príjemný štart do jesene.

Zverejnené: 14.10.2019

"Jesenné radovánky" v DSS Horný Bar

Jesenné radovánky

Prijímateľky sociálnej služby sa dňa 11.10.2019 zúčastnili v DSS Horný Bar podujatia „Jesenné radovánky“. Z nášho zariadenia sa zúčastnilo 5 PSS.

Zverejnené: 11.10.2019

Oslava narodenín

Oslava narodenín

Dňa 10.10.2019 sme v DSS pre dospelých Lehnice spoločne s PSS oslávili ich narodeniny. Najmladšia oslávenkyňa mala 24 rokov a najstaršia krásnych 84 rokov.

Zverejnené: 10.10.2019

Stránky