Očkovanie III. dávkou vakcíny proti COVID-19

Dňa 29.11.2021 sa u nás (v DSS pre dospelých Lehnice) uskutočnilo očkovanie PSS III. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie nám ochotne zabezpečila MUDr. Andrea Horváth Csölle v spolupráci so svojím odborným zdravotníckym personálom, za čo im patrí naša veľká vďaka. Zo srdca im ďakujeme za ich profesionálny prístup, obetavú prácu, za koordináciu a spoluprácu pri očkovaní, vďaka ktorému sa nám podarilo zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh očkovania.

Veríme, že aj vďaka tejto vakcíne a zodpovednému prístupu budú naši PSS chránení pred ochorením COVID-19, ktoré pre nás doteraz predstavovalo hrozbu a že príde ten čas, kedy sa definitívne budeme môcť všetci vrátiť k “životu“ pred pandémiou.

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS

Očkovanie III. dávkou vakcíny proti COVID-19 v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice