Mikuláš v zariadení

Dňa 6.12. ako každý rok zavítal do nášho zariadenia  sv. Mikuláš. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov – čerta a anjela. Už z diaľky bolo počuť cvenganie. Klienti ho vítali v jedálni a každý si pre neho pripravil krátke vystúpenie.  Mikuláš odmenil mikulášskymi balíčkami všetkých klientov, ale aj milým slovom a pohladením, ktoré hlavne v tomto náročnom období potrebujú. Nezabudol ani na zamestnancov zariadenia, ktorí takisto dostali malú pozornosť.  Oslavou Mikuláša sa začalo v zariadení vianočné obdobie.

Bc. Adriana Andrejkovičová 
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Príchod Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša
Oslava Mikuláša