Mesiac úcty k starším

Začal sa jeden z najkrajších jesenných  mesiacov - október, ktorý je oblečený do nádherných farieb.  No mesiac október nie je len mesiacom jesene, ale od r. 1990 si ho pripomíname ako „Mesiac úcty k starším“. V zariadení sme pripravili pri tejto príležitosti s našimi klientami besedu. V našom zariadení je priemerný vek klientov 59,7 rokov. Najmladší klient má 18 rokov a najstarší 91 rokov. Starší ľudia vekom nadobudli skúsenosti, z ktorých čerpáme, majú za sebou kus života, rôzne osudy, životné príbehy, zaslúžia si úctu a obdiv. Úctu k starším ľuďom treba prejavovať nielen 1 deň a v tomto mesiaci, ale každý deň v roku. Netreba k tomu veľa - úctu a obdiv môžeme prejavovať v podobe pozdravu, zdvorilosti, pozornosti, úsmevu, milého slova.

Na záver si dovoľujem citovať jednu  z myšlienok Matky Terezy: „Pekné slová môžeš povedať krátko a jednoducho, ale ich ozvena bude skutočne nekonečná“.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším