Keramická dielňa

V DSS sú k dispozícii pre prijímateľov sociálnej služby tvorivé dielne – krajčírska, keramická a remeselnícka. V týchto dielňach sa venujú svojim záľubám PSS, vyrábajú výrobky pod usmerňovaním inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Niekto má rád záľubu v šití, inému učarovala keramika, farby, drevo. Podľa svojej záľuby sa môže realizovať v niektorej z týchto dielní. Teraz predstavujeme keramickú dielňu – prijímateľov soc. služby pri práci s hlinou a modelovacou hmotou  a už hotové výrobky pochádzajúce z tejto dielne.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Tvoríme v keramickej dielni
Tvoríme v keramickej dielni
Práca s modelovacou hmotou
Práca s modelovacou hmotou
Tvoríme v keramickej dielni
Výrobky z keramickej dielne
Výrobky z keramickej dielne