Pamiatka zosnulých

Katolícka cirkev 1. novembra slávi  sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

Na miestnom cintoríne v Lehniciach sú pochované aj bývalé klientky zariadenia, ktoré nemali žiadnych príbuzných. O ich hroby sa staráme spolu s klientami zariadenia, cintorín navštevujeme v rámci prechádzky v obci.  S prichádzajúcimi sviatkami sme upravili hroby, položíme kvety, zapálime sviečky a zaspomíname si na zosnulých klientov.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Úprava hrobov
Úprava hrobov