Remeselnícka dielňa

V remeselníckych dielňach sa venujú klienti prevažne činnostiam ako kreslenie, vystrihovanie z papiera, látky, šitie, pletenie, práce s drevom, hlinou. Cieľom je stimulácia jemnej motoriky, zručnosti, fantázie, tvorivosti.

Postupne Vám predstavujeme všetky tvorivé dielne v zariadení. V dnešnej dielni, ktorú predstavujeme, sa pracuje hlavne s drevom – vyrezávanie (inštruktor sociálnej rehabilitácie), šmirgľovanie, maľovanie a lakovanie hotových výrobkov a tiež sa niektoré klientky venujú pleteniu a háčkovaniu.  Klienti pracujú pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie, v dielni sú dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy. Výrobky slúžia na skrášľovanie priestorov zariadenia, obdarovanie priateľov a príbuzných.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Aktivity v tvorivej dielni
Aktivity v tvorivej dielni
Výrobky z tvorivých dielní