Pohybové aktivity v zariadení

V našom zariadení je jednou z tém aktivít aj pohyb. Pre zdravie má pohybová aktivita veľký význam. Vhodná pohybová aktivita primeraná veku a zdravotnému stavu prispieva v prevencii u asymptomatických osôb proti vzniku civilizačných chorôb. V zariadení majú prijímatelia sociálnej služby možnosť venovať sa pohybovým aktivitám v lesoparku (chôdza, športové hry) alebo v miestnosti, kde majú k dispozícii stacionárny bicykel, bežecký pás, stepper, fitloptu. Je vzácne, že o využívanie uvedených fitnes prvkov majú veľký záujem aj staršie ročníky.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Využívame fitness prvky
Pani Irenka na bežeckom páse
Cvičenie na stepperi