Výlet do Trnavy

Na deň 11.07.2019 sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby  jednodňový výlet do Trnavy. Keďže Trnava bola jedným z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku stojí tu množstvo kostolov, a tak dostala prezývku „Malý Rím“ alebo aj „Slovenský Rím”. Prijímateľky sociálnej služby  zaujala historická časť mesta, kostoly, pešia zóna a samozrejme obchody. Po prehliadke si dali chutný obed a kávu v reštaurácii, posedeli si v príjemnom prostredí. Výlet sa vydaril, domov sa vrátili unavení ale nabití pozitívnou energiou.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Výlet do Trnavy
Na pešej zóne
Oddych pri káve