Veľkonočná šibačka

Na veľkonočnú šibačku a polievačku sa prijímateľky sociálnej služby v  DSS pre dospelých Lehnice vždy veľmi tešia. Aj dňa 23.4.2019 prišli klienti z DSS Veľký Meder poliať a vyšibať naše ženy a dievčatá. Nechýbali ani pekné veršovačky. Pre šibačov pripravili drobné darčeky a pohostenie, všetci sa dobre zabavili na kultúrnom programe a na diskotéke. Veríme, že táto tradícia sa natrvalo uchytí medzi našimi zariadeniami.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Slávnostne prestretý stôl
Darčeky pre šibačov
Volná zábava
Pri tanci