Tvorivé dielne

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice (DSS Lehnice) sú počas týždňa zabezpečované voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby ( PSS) s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Usilujeme sa, aby sa u PSS zachovala čo najväčšia miera sebestačnosti, aby neboli v sociálnej izolácii, rešpektujeme individualitu PSS. Klienti v priebehu roka vykonávajú rôzne aktivity. Voľný čas trávia či už v priestoroch  tvorivej dielne alebo v priaznivom počasí v areáli zariadenia. V tvorivých dielňach sa venujú činnostiam ako kreslenie, vystrihovanie z papiera, látky, šitie, práce s drevom, hlinou. Cieľom je stimulácia jemnej motoriky, zručnosti, fantázie, tvorivosti. Výrobky slúžia na skrášľovanie priestorov DSS, obdarovanie priateľov, príbuzných, ponúkajú ich na predajných trhoch.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Práce z krajčírskej dielne
Práce z krajčírskej dielne
Práce z krajčírskej dielne
Práce z krajčírskej dielne
Práca z krajčírskej dielne
Práca z krajčírskej dielne
Práce z krajčírskej dielne
Práce z krajčírskej dielne
Práce s rôznymi technikami
Práce s rôznymi technikami
Práca s drevom
Pletenie v remeselníckej dielni
Pletenie v remeselníckej dielni
Pri práci s hlinou
Práca s hlinou
Keramika
Keramika
Keramika