Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Sumárny prehľad o stave PSS a čakateľov na poskytovanie sociálnej služby

Druh sociálnej služby

DSS

ŠZ

ZpS

Forma sociálnej služby

pobytová celoročná

pobytová týždenná

ambulant.

pobytová celoročná

pobytová týždenná

ambulant.

pobytová celoročná

Aktuálny počet PSS

40

 

 

23

 

 

 

Počet voľných miest

0

 

 

 0

 

 

 

Počet evidovaných čakateľov

18

 

 

34

 

 

 

               

PSS -  prijímateľ sociálnej služby

       

DSS - domov sociálnych služieb

         

ŠZ - špecializované zariadenie

         

ZpS - zariadenie pre seniorov

         
               

 

Domov sociálnych služieb dospelých Lehnice

Poradie evidovaných čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh poskytovanej sociálnej služby - domov sociálnych služieb

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia  o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

05043/2019/OSPPČ-5/To 

Pobytová celoročná 

24.01.2019

2.

05675/2017/OSOCP-3-Ra 

Pobytová celoročná 

07.08.2017

3.

05325/2013/OSOCP-005/Ob

Pobytová celoročná 

17.07.2013

4.

7564/2010/OSOCP

Pobytová celoročná 

25.06.2015

5.

04721/2017/OSOCP-3-Ra

Pobytová celoročná 

22.02.2017

6.

07268/2015/OSOCP-3/Sa

Pobytová celoročná 

29.01.2016

7.

05539/2013/OSOCP-005-Ra

Pobytová celoročná 

23.08.2017

8.

04971/2017/OSOCP-3-Ra

Pobytová celoročná 

19.04.2017

9.

05710/2014/OSOCP-005/Ob

Pobytová celoročná 

09.09.2014

10.

06218/2014/OSOCP-003/Ob

Pobytová celoročná 

06.11.2014

11.

4408/2011/OSOCP-004/Ob

Pobytová celoročná 

29.03.2011

12.

05641/2017/OSOCP-4-Ra

Pobytová celoročná

22.03.2019

13.

100744/2010 – SP5

Pobytová celoročná

28.08.2019

14.

13713/2019/OSPPČ-5/Ob

Pobytová celoročná

02.04.2020

15.

04741/2016/OSOCP-4/Ob

Pobytová celoročná

02.04.2020

16.

10065/2020/OSPPČ-5-Ra

Pobytová celoročná

20.04.2020

17.

08977/2019/OSPPČ-5/Ob

Pobytová celoročná

17.06.2020

18.

10673/2020/OSPPČ-5/To

Pobytová celoročná

29.06.2020

 

 

   

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Poradie evidovaných čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh poskytovanej sociálnej služby - špecializované zariadenie

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia   o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

05022/2016/OSOCP-3/Ob 

Pobytová celoročná

26.05.2016

2.

05312/2016/OSOCP-3/Ob 

Pobytová celoročná

23.08.2016 

3.

04704/2016/PC3

Pobytová celoročná

21.12.2016

4.

06453/2016/OSOCP-2-Ra

Pobytová celoročná

27.12.2016

5.

04889/2017/OSOCP-4/Sa

Pobytová celoročná

21.03.2017

6.

05313/2017/OSOCP-2/Ob

Pobytová celoročná

27.04.2017

7.

05331/2017/OSOCP-4-Ra

Pobytová celoročná

18.05.2017

8.

05638/2017/OSOCP-5-Ra

Pobytová celoročná

14.07.2017

9.

062401/2014/OSOCP-004/Ob

Pobytová celoročná

16.08.2017

10.

06210/2017/OSOCP-3/Sa

Pobytová celoročná

28.09.2017

11.

06124/2015/OSOCP-3/Ob

Pobytová celoročná

04.10.2017

12.

06393/2017/OSOCP-4/Sa

Pobytová celoročná

08.11.2017

13.

05101/2018/OSOCP-4-Ra

Pobytová celoročná

20.02.2018

14.

06723/2017/OSOCP-2/Ob.

Pobytová celoročná

13.03.2018

15.

05430/2018/OSOCP-3/Sa

Pobytová celoročná

13.04.2018

16.

05943/2018/OSOCP-3/Ob

Pobytová celoročná

16.04.2018

17.

11250/2018/OSPPČ-8-Ra

Pobytová celoročná

16.01.2019

18.

05676/2017/OSOCP-3-Ra

Pobytová celoročná

07.08.2017

19.

05047/2017/OSOCP-3/Ob

Pobytová celoročná

11.04.2019

20.

07530/2019/OSPPČ-5/To

Pobytová celoročná

07.05.2019

21.

08528/2019/OSPPČ-2Ob

Pobytová celoročná

14.05.2019

22.

05823/2018/OSOCP-3-Ra

Pobytová celoročná

14.06.2019

23.

10985/2018/OSPPČ-5/Ob

Pobytová celoročná

22.10.2018

24.

11639/2019/OSPPČ-6

Pobytová celoročná

23.09.2019

25.

05758/2019/OSPPČ-4/Ob

Pobytová celoročná

23.10.2019

26.

12440/2019/OSPPČ-9/To

Pobytová celoročná

28.10.2019

27.

11190/2019/OSPPČ-6/Ra

Pobytová celoročná

29.10.2019

28.

11865/2019/OSPPČ-4/To

Pobytová celoročná

07.11.2019

29.

13415/2019/OSPPČ-5/To

Pobytová celoročná

27.12.2019

30.

13715/2019/OSPPČ/Ob

Pobytová celoročná

09.01.2020

31.

13611/2019/OSPPČ/Ra

Pobytová celoročná

14.02.2020

32.

08575/2020/OSPPČ-9/Ob

Pobytová celoročná

16.03.2020

33.

09890/2020/OSPPČ-6/To

Pobytová celoročná

05.05.2020

34.

11465/2019/OSPPČ-5/Ob

Pobytová celoročná

02.06.2020

 

 

 

 

 

     

Čakatelia na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vyznačení červenou farbou sú vedení ako bezodkladní podľa § 8 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Aktualizované dňa:  02.07.2020
Vypracovala: Bc. Adriana Andrejkovičová