Fotogaléria

Návšteva termálneho kúpaliska

Termálnu vodu sme si užívali

Prijímateľky sociálnej služby v letnom období pravidelne navštevujú termálne kúpalisko v Topoľníkoch.

Zverejnené: 8.8.2019

Návšteva kina

V nákupnom centre ZOC MAX Dunajská Streda

Zamestnanci DSS Lehnice pripravili pre svojich PSS ako aj PSS z partnerských zariadení spoločné predpoludnie.

Zverejnené: 7.8.2019

Grilovačka

Kultúrny program

Dňa 06.08.2019 sme pripravili v DSS pre dospelých Lehnice pre našich prijímateľov sociálnej služby grilovačku.

Zverejnené: 6.8.2019

Výlet do Trnavy

Výlet do Trnavy

Na deň 11.07.2019 sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby  jednodňový výlet do Trnavy.

Zverejnené: 11.7.2019

Veselica pod májovým stromom

Materiál na prípravu náramkov

Dňa 23.mája 2019 sme v  DSS Lehnice pripravili pre klientov a priateľov zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z Maďarska Veselicu pod májovým stromom.

Zverejnené: 23.5.2019

Veľkonočná šibačka

Slávnostne prestretý stôl

Na veľkonočnú šibačku a polievačku sa prijímateľky sociálnej služby v  DSS pre dospelých Lehnice vždy veľmi tešia.

Zverejnené: 23.4.2019

Kresťania z celého sveta slávia najväčšie sviatky v roku - Veľkú noc

Prijímateľky sociálnej služby a požehnanie

Do DSS pre dospelých Lehnice zavítal dňa 16.4.2019 pán farár,  aby spolu s prijímateľkami sociálnej služby ( PSS) prežili tento kresťanský sviatok.  PSS mohli pristúpiť k svätej spovedi v kaplnke z

Zverejnené: 16.4.2019

Svetový deň vody

Klientky obdržali diplom a malý darček – kŕmitko, ktoré umiestnia v lesoparku zariadenia.

Prijímateľky sociálnej služby v DSS Lehnice sa starajú o životné prostredie. Pravidelne sa zapájajú do akcií súvisiacich s ochranou prírody.

Zverejnené: 26.3.2019

Marec - mesiac knihy

V našom zariadení je malá knižnica, v ktorej prevládajú rôzne žánre

Už roky spájame mesiac Marec s knihou. V rámci Mesiaca knihy realizujeme v našom zariadení aktivity – čítanie, besedy o knihách, vzťah ku knihám, prečo je potrebné čítanie.

Zverejnené: 19.3.2019

Tvorivé dielne

Práce z krajčírskej dielne

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice (DSS Lehnice) sú počas týždňa zabezpečované voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby ( PSS) s prihliadnutím na ich vek a zdravotný st

Zverejnené: 13.3.2019

Stránky