MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE

DSSpD Lehnice dňa 27.11.2023 opätovne navštívili členovia katolíckej cirkvi, ktorí jej slúžia na dobrovoľnom základe. Máriina légia je modlitbovým a apoštolským spoločenstvom, ktoré združuje katolíckych laikov. Hlavným apoštolátom légie sú aktivity zamerané na katolíkov a nekatolíkov, ktoré ich povzbudzujú vo viere a v duchovné obrátenie. Prostriedkami tohto zápasu sú modlitba, sv. omša, materiálna pomoc chudobným, podpora misií, ale najmä konanie duchovných skutkov milosrdenstva.   

V mene DSS Lehnice zo srdca ďakujeme členom légie z Holíc za upečené fantastické domáce dobroty, materiálnu pomoc, ľudskosť, podporu a každoročnú opakovanú obetavosť voči našim klientkam.  Bolo to milé a príjemné  spestrenie predvianočného obdobia, z ktorého naši klienti budú mať zážitok na dlhší čas.

Máriina légia je najväčšie hnutie, ktoré bolo založené pre dobro duší od éry veľkých rehoľných rádov! pápež Pavol VI.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku 

MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE