Katarínska zábava

Pre naše zariadenie je najväčšiu udalosťou roka Katarínska zábava. Tohto roku sa uskutočnila 22.11.2023. Naše pozvanie prijali aj zariadenia s pôsobnosťou v Trnavskom samosprávnom kraji, ako aj zariadenie zo zahraničia. Klientky sa na zábavu dlho tešili a pripravili pekný vianočný program. S programom sa pridali aj niektorí klienti z pozvaných zariadení. O kultúrnu vložku sa postaral Spevácky zbor Spevokol Radosť. Aj tohoročná Katarínska zábava sa veľmi vydarila .

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava
Katarínska zábava