Fotogaléria

Kultúrny program pre klientky

Kultúrny program pre klientky

Dňa 06.12.2023 k nám do zariadenia zavítali dôchodkyne z Lehníc, pod menom - tanečný zbor „Napsugár“ a spevokol „Tulipán“, ktoré si pre klientky pripravili krásne vianočn

Zverejnené: 6.12.2023

Mikuláš

Mikuláš

Po krásnom vystúpení dôchodkýň boli pripravené mikulášske balíky pre naše klientky, ktoré porozdával sv. Mikuláš spolu s anjelikom a samozrejme s čertom.

Zverejnené: 6.12.2023

Darčeky

Darčeky

Touto cestou by sme sa v mene našom aj ako v mene našich klientiek chceli veľmi srdečne poďakovať zamestnancom SCHINDLER Dunajská Streda, a.s., ktorí našim klientkám prip

Zverejnené: 6.12.2023

MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE

MÁRIINA LÉGIA - FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA HOLICE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE

DSSpD Lehnice dňa 27.11.2023 opätovne navštívili členovia katolíckej cirkvi, ktorí jej slúžia na dobrovoľnom základe.

Zverejnené: 27.11.2023

Katarínska zábava

Katarínska zábava

Pre naše zariadenie je najväčšiu udalosťou roka Katarínska zábava. Tohto roku sa uskutočnila 22.11.2023.

Zverejnené: 22.11.2023

Realistické bábiky - REBORN

Bábikoterapia

Bábikoterapia je oficiálnou a veľmi účinnou formou terapie rôznych typov a stupňov demencie.  Bábiky majú overené a ukľudňujúce terapeutické účinky.

Zverejnené: 10.11.2023

Edukácia a interné preventívne programy

Edukácia a interné preventívne programy

V zariadení zabezpečujeme a realizujeme pravidelné vzdelávanie v oblasti zdravia zamerané najmä na zmierňovanie dopadov socioekonomických determinantov, poskytovanie info

Zverejnené: 8.11.2023

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice

Dňa 30.10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Vitalita n.o. Lehnice, Axis-Dent, s.r.o.

Zverejnené: 30.10.2023

Sviatok všetkých svätých

 Sviatok všetkých svätých

Na sviatok všetkých svätých si prijímateľky sociálnej služby so svojimi inštruktorkami sociálnej rehabilitácie zaspomínali na zosnulé klientky, ktoré sú pochované na cint

Zverejnené: 30.10.2023

Halloween

Halloween

V našom zariadení sme usporiadali Halloweensku zábavu pre naše prijímateľky sociálnej služby a boli pozvaní aj klienti zo zariadenia Horný Bar a Veľký Meder Ižop.

Zverejnené: 27.10.2023

Stránky