ZOO Győr

Prijímateľky sociálnej služby DSS pre dospelých Lehnice a prijímatelia sociálnej služby Horný Bar sa spoločne zúčastnili výletu v Maďarsku v Győri v Zoologickej záhrade. Nakoľko nám počasie prialo, klienti si výlet veľmi užili. Hlavným programom bola prechádzka v ZOO, kde si prijímatelia popozerali zvieratá, ktoré žijú v areály. Nechýbal ani dobrý obed v McDonalde, zákusky, káva a zmrzlina.

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr
ZOO Győr