Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS pre dospelých Lehnice

Dňa 23.03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKMTP (počet účastníkov 6) v rozsahu 180 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKMTP pozostával z tematických blokov:

1. Atopická dermatitída (SKMTP)
2. Bolesť – kedy samoliečba a kedy návšteva lekára (SKMTP)
3. Edukácia dospievajúcich dievčat (SKMTP)
4. Ochranné rukavice a ich správne použitie v zdravotníctve (SKMTP)
5. Ťažkosti s kĺbmi trápia čoraz mladšie ročníky (SKMTP)
6. Cukrovka je daň za nás pohodlný životný štýl (SKMTP)

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

Odborný seminár
Odborný seminár
Prezentácia účastníkov