Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS pre dospelých Lehnice

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov zdravotného úseku a úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice zorganizoval dňa 20.3.2018 odborný seminár. Podujatia sa zúčastnili sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki asistenti z DSS Lehnice a partnerských zdravotníckych zariadení (Vitalita n. o. Lehnice, Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov, obvodné ambulancie). Odborno-vzdelávací seminár akreditovaný v zmysle pravidiel SKSaPA, SKMTP, SKF pozostával zo štyroch tematických blokov:

  1. Faktory ovplyvňujúce krvný tlak
  2. Glykemický index a trávenie sacharidov, bielkovín a tukov
  3. Chronické kožné ochorenia, za ktoré sa mnohí hanbia
  4. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chorých s chronickými ranami a dekubitmi.

Cieľom seminára bolo zabezpečiť zvýšenie informovanosti, pripravenosti  a zavedenia jednotlivých postupov pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Účasť partnerov na odbornom vzdelávaní
Rozvoj, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov