"Vytvor strom života" v DSS Šoporňa - Štrkovec

Prijímateľky sociálnej služby DSS pre dospelých Lehnice sa dňa 3. októbra 2019 zúčastnili podujatia "Vytvor strom života" v DSS Šoporňa - Štrkovec. Na podujatí sa vytvorili pracovné skupiny, pracovalo sa s rôznym materiálom (drevo, látka), vystrihovali sa stuhy, robili mašličky, hviezdy, reťaz. Potom svojimi výtvormi spoločne ozdobili strom na dvore zaridenia. Takéto spoločné aktivity sú veľkým prínjosom, stretávajú sa tu priatelia z iných zariadenia, vymieňajú si skúsenosti, nápady, spoločne tvoria a výsledok je nádherný. 

 
Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca v skupine
Strom života
Strom života