VYSTÚPENIE SPEVOKOLU RADOSŤ Z OBCE MILOSLAVOV

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 21.10.2023 zavítali do nášho zariadenia členovia spevokolu Radosť aj s p. starostom Milanom Baďanským z obce Miloslavov. Spevokol pod vedením p. Mgr. Jany Krnáčovej potešil našich klientov svojim bohatým repertoárom ľudových piesní. 

V mene našich klientov sa touto cestou chceme všetkým srdečne poďakovať za túto dobrovoľnícku aktivitu, ochotu a nadšenie zúčastniť sa na opakovanej realizácii takejto krásnej myšlienky a za vytvorenie radostnej a uvoľňujúcej atmosféry, ktorá priniesla príjemné spestrenie všedných dní nášho zariadenia.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku 

 

Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov