Vianoce v zariadení

Celý mesiac december sa niesol vo vianočnej atmosfére. Chodby zariadenia zdobili vianočné stromčeky, vianočná dekorácia, rozvoniavalo pečivo, ktoré pripravovali klientky pod vedením ISR. Na Vianoce sa klientky zariadenia stretli v jedálni pri slávnostne prestretom stole. Privítala ich p. riaditeľka, ktorá zaželala všetkým prítomným krásne sviatky. Pri vianočnej hudbe sa začalo  rozdávanie darčekov – každý si našiel pod stromčekom milé prekvapenie – kozmetiku, rádio, hodinky, vymaľovánky alebo sladkosti.  Klientky mali nesmiernu radosť z darčekov, atmosféra bola výnimočná, bol to krásne prežitý deň.  

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Vianoce v DSS
Vianoce v DSS
Vianoce v DSS