Vianoce

V DSSpD Lehnice sa celý mesiac december niesol v prípravách na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Priestory zariadenia zdobia krásne vyzdobené stromčeky, rozvoniava vianočné pečivo. Pani riaditeľka klientom a zamestnancom popriala krásne sviatky, poďakovala sa za odvedenú prácu. Pri nádherných tónoch vianočných kolied sa rozdávali  darčeky. Tu by sme sa chceli poďakovať organizátorke projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ p. Martine Horňákovej.

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Vianoce
Vianoce
Vianoce
Vianoce
Vianoce
Vianoce
Vianoce
Vianoce