Veselica pod májovým stromom

Dňa 23.mája 2018 pripravili klienti a zamestnanci DSS Lehnice pre klientov zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z Maďarska Veselicu pod májovým stromom. Privítanie a úvodné slová riaditeľa zariadenia odštartovali veselicu. Vystúpili klientky DSS Lehnice tancom a spevom, zároveň sa predstavili humornou scénkou  „Konkurz na herečku“. O neopakovateľnú atmosféru sa postarala p. Gizka Oňová, ktorá spestrila program nestarnúcimi šlágrami, pridali sa spevom a tancom aj klienti.  Zábava sa vydarila, vznikli nové priateľstvá.  Tešíme sa na skoré stretnutie.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie klientky predviedli tanečnú choreografiu
Zabávali sa klienti na nestarnúce šlágre s pani Gizkou Oňovou