Valentínska oslava v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare

Prijímateľky sociálnych služieb spolu so zamestnancami DSS pre dospelých Lehnice dostali tradičné pozvanie do Domova sociálnych služieb v Hornom Bare, kde sa dňa 20.02.2020 uskutočnila Valentínska oslava.

Nakoľko naše klientky a klienti z Horného Baru majú medzi sebou už dávne priateľstvá, hneď po príchode do zariadenia sa vytvorili páriky, odovzdali si medzi sebou valentínske darčeky, ktoré sami vyhotovili. Nasledovali rôzne súťaže v pároch, na ktorých sa dobre zabávali. Po výbornom občerstvení začala zábava, tanec a nakoniec podujatia stoličková súťaž, ktorú vyhrala naša klientka.

Pre naše PSS to bolo krásne popoludnie plné smiechu a dobrej nálady.

Mgr. Iveta Némethová
sociálna pracovníčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentínska oslava
Valentínska oslava
Valentínska oslava
Valentínska oslava
Valentínska oslava