Účasť na spoločensko-priateľskom podujatí v Holíči

Prijímateľky sociálnej služby DSS pre dospelých Lehnice sa dňa 20.11.2019 zúčastnili spoločensko-priateľského podujatia, ktoré organizoval DD a DSS pre dospelých Holíč. Toto podujatie bolo pripravené pre PSS zo zariadení v Trnavskom samosprávnom kraji. Odzneli „naj“  slovenské a české hity. Po predstavení a pohostení sa prijímatelia sociálnej služby spoločne zabávali.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Účasť na podujatí "Naj hity v Holíči"