Tvorivé dielne

V DSS pre dospelých Lehnice sú zriadené 3 dielne v rámci terapií, kde môžu klienti pod vedením ISR predvádzať svoje zručnosti: krajčírska dielňa, remeselnícka dielňa A a remeselnícka dielňa B. V krajčírskej dielni sa orientujú na ručné a strojové šitie, prácu s hlinou, háčkovanie, štrikovanie. Remeselnícka dielňa A je zameraná hlavne na prácu s drevom, maľovanie a lakovanie. V remeselníckej dielni B sa pracuje s hlinou, plastelínou a inými modelovacími hmotami. Výrobky zdobia priestory zariadenia, klienti s nimi obdarúvajú rodinu a priateľov, ponúkajú na predaj na predajných trhoch. Návštevou tvorivej dielne sa u klientov podporujú zručnosti - jemná motorika, predstavivosť, estetické cítenie, vytrvalosť pri zadanej činnosti. Zároveň nadobudnú pozitívny pocit z vytvorených výrobkov a zo zvládnutej úlohy.

Ponúkame galériu najnovších výrobkov. 

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Remeselnícka dielňa
Remeselnícka dielňa
Krajčírska dielňa
Krajčírska dielňa
Krajčírska dielňa
Krajčírska dielňa
Krajčírska dielňa
Remeselnícka dielňa
Keramická dielňa
Remeselnícka dielňa
Remeselnícka dielňa
Krajčírska dielňa
Krajčírska dielňa