Svätá omša

Veľkonočné obdobie - obdobie veľkonočnej slávnosti trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Prijímatelia sociálnej služby  pravidelne navštevovali miestny kostol v Lehniciach a zúčastňovali sa omší. Z dôvodu prijatých pandemických opatrení bola dňa 21.4.2021 slúžená svätá  omša na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista priamo v zariadení.

Svätú omšu slúžil p. farár z farnosti Lehnice Mgr. Rudolf Galgóczy v slovenskom aj maďarskom jazyku. Všetci prítomní sa spolu pomodlili a p. farár sa na záver poďakoval zamestnancom zariadenia za starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby.


Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Svätá omša
Svätá omša
Svätá omša