Študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede v našom zariadení

Dňa 04.12.2019 našich prijímateľov sociálnej služby navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Cieľom návštevy bolo posilnenie už existujúcej spolupráce so strednými zdravotníckymi školami, práve vďaka dobrým vzťahom a efektívnej výmene dobrých skúseností sa počet žiakov, ktorí študujú odbor sanitár už tento rok zvýši. Zariadenie má dlhodobé skúsenosti v neformálnom vzdelávaní, poskytovať žiakom ucelený obraz o poskytovaní sociálnych služieb v našom zariadení a reagovať na aktuálne príležitosti. Práve vzájomná spolupráca umožňuje prístup k informáciám, zdieľanie skúseností a poznatkov a hľadanie spoločných riešení.

Prijímateľky sociálnej služby pripravili pre hostí kultúrny program – tanečné vystúpenie a spev. Celá návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére.

 

Mgr. Ágnes Szabóová
manažérka kvality

Privítanie hostí
Mgr. Silvia Lelkesová (vedúca sestra) - prezentácia zariadenia
Vystúpenie našej klientky
Tanečné vystúpenie