Športový deň spojený s opekačkou

Pre klientky zariadenia sme pripravili na 9. júla 2020 športové dopoludnie spojené s opekačkou.

Súťažilo sa v rôznych disciplínach, napr. hod krúžkami do košíka, prenášanie loptičky uloženej na podnose, hrali sa loptové hry, badminton. Súťažiacich klientov povzbudzovali ostatní klienti a personál. Nechýbala dobrá nálada a samozrejme pre všetkých zúčastnených bola pripravená sladká odmena. Na záver bola spoločná opekačka.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Športový deň
Športový deň
Spoločná opekačka
Opekačka