Športový deň

Na spestrenie všedného dňa v DSS pre dospelých Lehnice sme pripravili pre našich klientov  športové predpoludnie. Súťažili sme v disciplínach – hod krúžkami do košíka, triafanie figúrok loptičkou, kolky, v ústach prenesenie loptičky položenej na lyžici na vyznačené miesto, naháňanie lopty metlou. Disciplíny sme vyberali tak, aby boli nenáročné a mohli sa zapojiť aj imobilní klienti. Súťažiaci, ktorí dosiahli najväčší počet bodov, obdržali ručne vyrobené medaile. Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena. Klientom sa športové predpoludnie páčilo, dobre sa zabávali, sľúbili sme si, že si akciu zopakujeme.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Hod na cieľ krúžkami
Naháňanie lopty metlou
Triafanie figuriek loptou
Hádzanie krúžkami do košíka
Radosť z víťažstva