Silvestrovská zábava

V zariadení bolo na Silvestra veselo už od rána. Klienti sa poctivo pripravili na končiaci sa rok a príchod Nového roka 2022. Spolu s inštruktorkami v doobedňajších hodinách hrali spoločenské hry, vyberali kostýmy a hudbu na neskoršiu oslavu. Nechýbalo pohostenie – chlebíčky, zákusky,  detské šampanské na prípitok. Tancovalo sa, spievalo, mladšie ročníky vydržali do polnoci, pripili si detským šampanským a navzájom si popriali všetko dobré. O polnoci bol v blízkosti veľký ohňostroj, ktorý sa im veľmi páčil.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Oslava silvestra
Oslava silvestra
Oslava silvestra