Rozvoj pracovných zručností

Klientky DSS pre dospelých Lehnice  sa dňa 11.8.2017 v rámci pracovnej terapie realizovali v areáli DSS. Nakoľko náš región v predošlú noc zasiahla silná búrka, bolo veľmi veterno, boli opadané konáre, klientky spolu so zamestnancami sa pustili do práce. Upravili areál, pohrabali opadané lístie, pozbierali konáre, pozametali. Takto majú možnosť  osvojiť si  a fixovať základné pracovné zručnosti v záhrade a manipuláciu s náradím. Majú dobrý pocit z toho, že aj ich pričinením sa areál stal príjemným miestom na oddych a relaxáciu.  

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Úprava areálu zariadenia
Hrabanie listov