Rekonštrukcia DSS

V DSSpD Lehnice prebiehali od leta 2020 postupne rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali úpravy vonkajších aj vnútorných priestorov na zlepšenie kvality poskytovanej sociálnej služby. Bolo zrekonštruované átrium, od októbra sa začala využívať hydroterapeuticko-relaxačná miestnosť, kde pod dohľadom zaškoleného zamestnanca môžu PSS využívať relaxačný kúpeľ. Rekonštrukciou prebehla aj terapeutická miestnosť, kde trávia čas väčšinou imobilní PSS.

Pre návštevy je k dispozícii vynovená návštevná miestnosť a vstupný priestor, kde môžu PSS nerušene tráviť čas so svojimi blízkymi.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Vstupný priestor
Návštevná miestnosť
Návštevná miestnosť
Návštevná miestnosť
Hydroterapeuticko-relaxačná miestnosť
Hydroterapeuticko-relaxačná miestnosť
Lesopark
Lesopark
Terapeutická miestnosť
Terapeutická miestnosť
Terapeutická miestnosť
Terapeutická miestnosť
Átrium
Átrium
Átrium
Vstupný vchod