Realistické bábiky - REBORN

Bábikoterapia je oficiálnou a veľmi účinnou formou terapie rôznych typov a stupňov demencie.  Bábiky majú overené a ukľudňujúce terapeutické účinky. Znižujú agresivitu a napätie, odbúravajú nežiaduce činnosti rúk (trhanie, ničenie), eliminujú pocit úzkosti a dezorientácie, zlepšujú sociabilitu. Ponúkajú pohodlie a bezpečnosť, sú nápadité a stimulujúce. Vyvolávajú ľudské reakcie a vplyv emócií na pamäť. Cieľom reminiscenčnej liečby (terapia spomienkami) je zlepšenie mentálneho stavu klienta, zlepšenie komunikácie a odstránenie alebo aspoň zmiernenie ťažkostí človeka. Spomínanie zamestnáva myslenie a pamäť, má aktivačnú hodnotu.  Pri liečbe je vhodné cielene vyberať hlboko emocionálne spomienky, ako napr. narodenie dieťaťa, pretože práve takéto výrazné a silné situačné, citové a telesné zážitky zostávajú zachovávané dlhodobo v pamäti.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať p. Kristíne Borovszkej a p. Regine Pásztorovej z Dunajskej Stredy, vďaka ktorým sme mali možnosť zoznámiť sa s REBORN bábikami, ktoré vyvolali u našich klientov ale aj zamestnancov neskutočne pozitívne a zároveň aj dojímavé reakcie. Veľká vďaka im patrí aj za krásne gesto - za účelom terapie a tiež z dôvodu intenzívne emotívneho stretnutia ponechali našim klientkam do daru dve REBORN bábiky aj s detským kočíkom. 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku 

Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia
Bábikoterapia