Prechádzka v parku

Prijímateľky sociálnej služby s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie si spravili dňa 8.6.2021 prechádzku v obci spojenú s návštevou parku pri kaštieli. Cestou sa osviežili zmrzlinou, ktorá v teplom počasí bola osviežujúca. V parku niektoré PSS neodolali outdoor fitness prvkom a vyskúšali ich. Táto malá akcia bola vhodná aj pre imobilných prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa veľmi potešili, že mohli byť súčasťou.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Prechádzka
Outdoor fitness