Práca, ktorá nás teší 

Prijímateľka sociálnej služby nášho zariadenia rada háčkuje krásne tašky rožných tvarov a veľkostí, ktorými rada obdarováva ostatné prijímateľky. Tieto výrobky nesmú chýbať ani na predajných trhoch.

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

Práca, ktorá nás teší 
Práca, ktorá nás teší